Administratief VvE-beheer


Organisatorische motor

Administratief beheer kunnen we beschouwen als de organisatorische ‘motor’ van de Vereniging van Eigenaars. Het is veelomvattend en arbeidsintensief werk. Of het nu handelt om het organiseren en notuleren van vergaderingen, een altijd actuele ledenadministratie of een goede interne èn externe communicatie, Vastra regelt het accuraat.

 

Wat omvat Vastra administratief VvE-beheer zoal?

– Uitschrijven, voorbereiden, bijwonen en notuleren van de Vergadering van Eigenaars;

– Bijwonen en notuleren van bestuurs- en/of commissieoverleg (optioneel);

– Verzorgen van alle benodigde verzekeringen;

– Actueel houden van VvE-ledenadministratie;

– Verzorgen van alle interne en externe VvE-correspondentie;

– Archiveren van VvE-stukken;

– Toezicht op naleving van bepalingen van splitsingsakte, (huishoudelijk) reglement en genomen besluiten;

– Uitvoeren van door vergadering genomen besluiten;

– Opgave aan notaris van achterstallige bijdragen en omvang reservefonds bij eigendomsoverdracht of toedeling.

 

Meer info? Lees bijgaand infoblad Administratief VvE-beheer